• Om lid te worden van de Belgische Vereniging voor Parodontologie of om uw lidmaatschap te vernieuwen, moet u het inschrijvingsformulier vervolledigen.

 • Leden kunnen de gedrukte versie van de JCP extra bestellen a rato van 105€.

 • Op de inschrijvingsstrook moet u vermelden of u effectief lid of toegetreden lid wil worden.

  • Als effectief lid moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • Erkend zijn als tandarts specialist in de parodontologie
   • actief in de vereniging meewerken en tenminste deelnemen aan de algemene ledenvergadering. (Opgelet, indien u in de board, in de beroepscommissie of in de scicom werkzaam bent, moet u als effectief lid ingeschreven en uw lidgeld betaald zijn).
  • Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering, maar mogen wel, zoals de effectieve leden, aan alle activiteiten die door de BVP worden georganiseerd deelnemen aan aantrekkelijke tarieven.

Spécialist

225elk jaar
 • Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie enkel) + wachtdienst + vermelding praktijk op website

Spécialist F.O.

85elk jaar
 • Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)

Algemeen

150elk jaar
 • Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)

Studenten

85elk jaar
 • Lidmaatschap