TANDARTSEN

Toegang leden

Dit gedeelte is enkel toegankelijk voor de leden van de Belgische Vereniging voor Parodontologie.

Om dit onderdeel te voeren : hier klikken

 • Om lid te worden van de Belgische Vereniging voor Parodontologie of om uw lidmaatschap te vernieuwen, moet u het inschrijvingsformulier vervolledigen.

 • Leden kunnen de gedrukte versie van de JCP extra bestellen a rato van 105€.

 • Op de inschrijvingsstrook moet u vermelden of u effectief lid of toegetreden lid wil worden.

  • Als effectief lid moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • Erkend zijn als tandarts specialist in de parodontologie
   • actief in de vereniging meewerken en tenminste deelnemen aan de algemene ledenvergadering. (Opgelet, indien u in de board, in de beroepscommissie of in de scicom werkzaam bent, moet u als effectief lid ingeschreven en uw lidgeld betaald zijn).
  • Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering, maar mogen wel, zoals de effectieve leden, aan alle activiteiten die door de BVP worden georganiseerd deelnemen aan aantrekkelijke tarieven.

Parodontoloog

225elk jaar
 • Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie enkel) + wachtdienst + vermelding praktijk op website

Parodontoloog IO

85elk jaar
 • Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)

Tandarts

150elk jaar
 • Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)

Studenten

85elk jaar
 • Lidmaatschap

U bent bezorgd over de gezondheid van uw tandvlees ?

Terecht, want 80 % van de bevolking boven de 35 jaar heeft last van tandvleesaandoeningen. Tien procent daarvan heeft zelfs ernstige parodontitis. Parodontitis leidt tot het loskomen van de tanden en uiteindelijk tandverlies maar heeft ook een impact op de algemene gezondheid.

Gezond tandvlees bloedt niet en bloedend tandvlees is dan ook een van de eerste waarschuwingssignalen. Indien u rookt is uw risico op parodontitis sterk verhoogd.

Er bestaat een eenvoudig onderzoek (een DPSI-meting) waarmee uw tandarts of parodontoloog kan kijken of u een tandvleesaandoening heeft.

De Belgische Vereniging voor Parodontologie organiseert een screening in de week na 12 mei. Maak een afspraak voor deze screening en kom te weten of uw tandvlees gezond is op www.parodontologie.be

Mocht het u niet lukken om u te laten screenen tijdens de week van 12 mei dan kunt u ook uw tandarts vragen om tijdens een gewoon controleonderzoek een DPSI screening te doen.

Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek zal de tandarts u adviseren, informeren, behandelen en/of eventueel doorverwijzen

Wat is parodontologie?

ART 1. M.B. 27 juli 2001 Het werkterrein strekt zich uit tot :

preventie, diagnose, planning van behandeling en behandeling van alle parodontale aandoeningen (zowel plaque gerelateerde als niet-plaque gerelateerde, met uitzondering van de therapie van de cancereuze letsels) en dit, door middel van chirurgische/niet-chirurgische therapie, parodontologische weefselregeneratie, behandelen van kysten van parodontale oorsprong in de gingivoalveolaire streek, de behandeling van furcatieproblemen, het chirurgische extraheren, trans- en reïmplanteren van tanden evenals het plaatsen van orale implantaten en hun abutments in de mandibula en de processus alveolaris van de maxilla. De parodontologie omvat op geen enkele wijze de prothetische rehabilitatie.

ART 2. M.B. 27 juli 2001  Voorwaarden voor erkenning:

Om erkend te worden en erkend te blijven als tandarts-specialist in de parodontologie, moet de kandidaat :
1° beantwoorden aan de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten;
2° een specifieke opleiding van minstens drie jaar gevolgd hebben waarin de kennis en de vaardigheden verworven tijdens de basisopleiding tot tandarts zijn uitgediept, en waarin bijkomende kennis en vaardigheden zijn verworven, op welomschreven terreinen  (zie M.B.)

Wat is parodontitis?

bacteriële infectieziekte waarbij de steunweefsel van de tanden wordt afgebroken

In België heeft meer dan 40 % van de mensen boven de 35 jaar één of meer “pockets” (, Lambert et al, 2003)

Gezond Gingivitis Parodontitis
Rx status

Behandeling

Categorie A

Categorie B

Categorie C

DPSI 0, 1, 2

DPSI 3-

DPSI 3+, 4

geen verder
onderzoek nodig

verder parodontaal onderzoek

parodontiumstatus
lokale rx
behandelingsplan

parodontiumstatus
uitgebreide rx
behandelingsplan

mondhygiëne
tandsteen

mondhygiëne
tandsteen
verwijdering
herbeoordeling
nazorg

mondhygiëne
dieptereiniging
herbeoordeling
(chirurgie)
nazorg

Symptomen Parodontitis

 • bloedend tandvlees, zwelling, pus
 • ademgeur (“halitosis”, “foetor ex ore”)
 • terugtrekkend tandvlees
 • loskomende tanden / verlies van tanden

Gevolgen

 • socio-economische impact
 • verlies van tanden
 • verlies van steunweefsel bemoeilijkt prothetisch herstel
 • ademgeur
 • uitgaven prothetisch herstel

groeiende evidentie voor invloed op

 • diabetes
 • hart- en vaatziekten
 • vroeggeboorten / laag geboortegewicht

Diagnose

screening: Dutch Periodontal Screening index (meestal in de eerste lijn)

Categorie A Categorie B Categorie C
DPSI 0, 1, 2 DPSI 3- DPSI 3+, 4

Verder Parodontaal onderzoek (bij dspi 3+ en 4)

initieel (niet-chirurgisch)

 • verwijderen van bacteriële plaque / tandsteen van het worteloppervlak
 • geïndividualiseerde mondhygiëne instructie

chirurgisch

Weghalen diepe pockets regeneratie van verloren gegaan bot in heel specifieke
Dmv ressectie gevallen

Opvolging/Nazorg

 • Opvolgen dmv parodontiumstatus
 • regelmatige röntgencontrole
 • opvolgen mondhygiëne en herinstructies op regelmatige basis
 • verwijderen van plaque / tandsteen niet alleen supragingivaal maar ook subgingivale reiniging/controle tijdens recall

Belgische Vereniging voor Parodontologie

Winston Churchilllaan 11/30
1180 Brussel
E-mail : info@parodontologie.be

Contact scicom : scicom@parodontologie.be
Contact Procom : procom@parodontologie.be

Alle inzendingen moeten worden gedaan via de website rechtstreekse betalingen worden niet geregistreerd